Cito Training - Imagine You!

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Cito Training

voor leerlingen basisschool

De meeste scholen nemen vanaf groep 1 t/m groep 8 CITO toetsen af bij kinderen. Deze toetsen vormen samen het leerlingvolgsysteem. Deze CITO toetsen geven de leerlijn aan hoe het kind zich op cognitief gebied ontwikkeld. Het is een soort van groeicurve, zoals bij het consultatiebureau, maar dan op leergebied.

In groep 7 nemen veel scholen de CITO entree toets af. Deze toets geeft een beeld over het uitstroom niveau na groep 8 en waar de aandachtspunten liggen voor het leeraanbod in groep 8.
In groep 8 is een eindtoets verplicht. De scholen kunnen tegenwoordig kiezen uit 6 verschillende toetsen.In sommige gevallen komt de leercurve niet overeen met de capaciteiten van het kind en maakt het kind zich extra zorgen over de entreetoets of de eindtoets. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld stress bij de afname van de toets, het verkeerd interpreteren van de vragen, onderpresteren of hiaten in de kennis en vaardigheden van het kind. Het kan dan zinvol zijn om het kind extra ondersteuning aan te bieden.

Tijdens dit individuele begeleidingstraject kijken we eerst wat de reden van de discrepantie is om daar de ondersteuning zo goed mogelijk af te stemmen. De ondersteuning is er op gericht te voorkomen dat kinderen onder hun niveau presteren, eventuele hiaten te dichten, de basiskennis en vaardigheden te vergroten en om het zelfvertrouwen te laten groeien.  

Tip: Het is gewenst om 2 maanden van te voren te starten voor de entreetoets en de eindtoets.


Tarief
Het tarief voor deze individuele begeleding door Imagine-You! bedraagt €50 per uur.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu