Studiebegeleiding - Imagine You!

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Studiebegeleiding

voor leerlingen middelbare school

Op 3 middagen tussen 15.00-18.00 kunnen kinderen bij Imagine You! geholpen worden met hun studie. Deze studiebegeleiding richt zich op kinderen in alle klassen van het voortgezet onderwijs. Zij ontdekken hun eigen leerstijl, krijgen leerstrategieën aangeboden en worden begeleid bij het plannen en organiseren van hun schoolactiviteiten. Door deze vaardigheden aan te leren wordt het huiswerk of de opdracht van school een minder grote opgave en zal het kind er minder tegen op zien deze taken te volbrengen. Het kind kan succeservaringen opdoen en zal daardoor weer groeien.

Werkwijze
De studiebegeleiding is gemiddeld twee uur per keer maar kan variëren afhankelijk van de hoeveelheid huiswerk, de te leren strategie of de intensiteit van de opdracht. Afhankelijk van het kind kan de begeleiding worden gegeven op 1 tot 3 middagen per week, maar we hanteren 2 keer per week als minimum voor nieuwe leerlingen.
De begeleding staat onder leiding van een docent, die wordt geassisteerd door een student. We werken met kleine groepjes van circa 8 kinderen, zodat er voldoende aandacht is voor elk kind. Elk kind werkt aan zijn opgegeven taken en krijgt de nodige individuele aandacht, waarbij de nadruk ligt op planning en leerstrategie. Ook kan het huiswerk overhoord worden.  Indien er een lastige opdracht of een groot verslag gemaakt moet worden zal de begeleiding intensiever zijn.
We hebben de beschikking over laptops die de kinderen gericht kunnen gebruiken. Ook is er een digibord aanwezig zodat we bepaalde onderwerpen op groot scherm kunnen behandelen.
De te leren leerstrategieën worden gericht aangeboden, passend bij de leerstijl van het kind en bij de opdrachten van school.

Het is belangrijk om ook ouders te betrekken bij het leerproces van het kind. Daarom maken wij gebruik van een digitaal volgsysteem waarin u steeds kunt volgen waaraan uw kind heeft gewerkt. Verder stellen wij een open contact met ouders op prijs en benaderen wij ouders pro-actief als daar aanleiding toe is.


Kosten

Per periode van 4 weken bedragen de kosten:
bij 1 middag per week: €125
bij 2 middagen per week: €250
bij 3 middagen per week: €375

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu